Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

takawlasnieja
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix viapsychora psychora
takawlasnieja
6182 d8c7 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialaluna laluna

April 08 2014

takawlasnieja
2235 aff0
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
takawlasnieja
Nie pozwól, by małe rzeczy zniszczyły twoje szczęście. Godzilla. To może być problem.
— mój mistrz -Marco
Reposted frompassionative passionative
takawlasnieja
2251 c138
Reposted fromcountingme countingme
takawlasnieja
Ok, czas na prawdę wziąć się w garść i przestać oglądać się na innych. To moje życie, moje szczęście, moje wspomnienia i moje uczucia...
Reposted bynie-pokaze-nikomuazazelkatharismeshuge

March 06 2014

takawlasnieja
Czemu moi "przyjaciele" są tylko na pokaz?
takawlasnieja
Nikt mnie tak na prawdę nie zna
takawlasnieja
Znów mam te beznadziejne, depresyjne dni... Czuję się taka bezwartościowa, mimo że wiem, iż inni mają o wiele większe problemy
— mój głos wewnętrzny

March 02 2014

takawlasnieja
1302 90ad
Reposted fromalsh alsh
takawlasnieja
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
takawlasnieja
4643 c51a
takawlasnieja
3529 7a1b
Reposted fromflesz flesz viaMrsDarkness MrsDarkness
takawlasnieja
Nie, nie obraziłam się. Po prostu z Ciebie zrezygnowałam.
Reposted fromsayanne sayanne viatylkotobie tylkotobie

February 16 2014

takawlasnieja
czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski
takawlasnieja
Marzymy o ideałach,
kochamy się w kretynach.
Reposted fromBrilliant Brilliant viazapachsiana zapachsiana
takawlasnieja
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viazapachsiana zapachsiana
takawlasnieja
Nikt nie wyobrazi sobie, ile zimnej desperacji, ile nienawiści do siebie i pogardy dla ludzi, ile gryzącej autoironii, zakisłych, głupkowatych marzeń, bezradności dziecinnej, ile smutku zbierało się w młodych duszach w tym maleńkim światku
— T. Boy-Żeleński
Reposted frompastelina pastelina viazapachsiana zapachsiana
takawlasnieja
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viazapachsiana zapachsiana
takawlasnieja
Wiesz co boli najbardziej? Ta świadomość, że nic dla Niego nie znaczysz. Ten moment, kiedy w końcu zaczynasz rozumieć, że tylko zakpił sobie z ciebie. Rozpalił w twoim sercu płomyk, tlący się do dziś, zapominając by ugasić go przed swoim odejściem. A przecież wydawało ci się, że to było prawdziwe.. (...)
Reposted fromBrilliant Brilliant viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl